Category: travel news

“คัมภีร์ไบเบิลของกูเทนแบร์กเป็นงานฝีมือที่โดดเด่น”

Posted on June 14, 2018

“คัมภีร์ไบเบิลของกูเทนแบร์กเป็นงานฝีมือที่โดดเด่น” ดร. โควาร์ริกผู้ซึ่งแนะนำเราสามารถอ่านแรงจูงใจทางศาสนาที่เข้มแข็งในความสมบูรณ์แบบของงานของเขา “นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในเวลานั้นตัวอย่างเช่นนักฉาบปูนพยายามที่จะบรรลุประติมากรรมที่สมบูรณ์แบบในมุมที่ห่างไกลจากมหาวิหารอันยิ่งใหญ่อันใดอันหนึ่งไม่ใช่สำหรับคนที่จะนมัสการที่นั่น แต่เป็นการแสดงออกของ ศรัทธาส่วนตัว “

Category: travel news

สวนรมณีนาถ

Posted on May 28, 2018

จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกว่า “คุกกองมหันต์โทษ” หรือ “คุกใหม่” ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้นำเอารูปแบบเรือนจำ Brixton ของประเทศสิงคโปร์ อันเป็นเรือนจำ ระดับความมั่นคงสูงสุดมาใช้ ต่อมาในปีพ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ โครงการปรับปรุงทัณฑสถาน วัยหนุ่มบางเขน หรือ “เรือนจำกลางคลองเปรม” และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาควบคุมรวมกัน

Category: travel news