การส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้าจากพม่าไปยังประเทศไทย

การเดินทางครั้งนี้จะมียานพาหนะกว่า 30 คันและผู้เข้าร่วม 80 คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานรัฐบาลไทย การเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนจะมีความเข้มแข็งจากผู้แทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวผู้ค้าสื่อและผู้มีอิทธิพลจากประเทศพม่า ได้แก่ นางสาวแกรนด์พม่าพม่า 2014 และนางสาวพม่าพาราไดซ์ 2018 คาดว่าการชุมนุม 5 วันคาดว่าจะสร้างรายได้ 3 ล้านบาท

และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยจากสื่อพม่าและผู้มีอิทธิพลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้าจากพม่าไปยังประเทศไทย ในปีพ. ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวพม่ากว่า 386,600 คนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น 7% และมีรายได้ 16,653 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11%